SEKOTELEPENSIONÄR STOCKHOLM

Arsmote 2016

Här är protokollet

arsmote-2016.pdf