SEKOTELEPENSIONÄR STOCKHOLM

Gotakanal

Bilder från resa 2014-08-13