SEKOTELEPENSIONÄR STOCKHOLM

Jädraås

 

JÄDRAÅS BRUK & ÅNGTÅGSTUR 30 maj 2013

jadraasangtag-seko-bild1.jpg jadraasangtag-seko-bild2.jpg

Avresa från Stockholm kl. 07:30. Resan går norrut och efter ca två timmar stannar vi på Dinners Gävlebro där vi dricker kaffe och äter smörgås. Härifrån har vi en knapp timmes resa till Jädraås Bruk där vår guide väntar. Jädraås är fyllt av minnen från en sedan länge försvunnen tid. Redan på 1600-talet grundades Ockelboverken, en stor företagsgrupp med järnbruk i Åmot, Brattfors och Åbron. Verksamheten i Jädraås kom igång först 1857 men expanderade sedan kraftigt, delvis på de övriga brukens bekostnad. Den ståtliga hyttan i Jädraås Bruk uppfördes 1905-15. Anläggningen var mycket stor för sin tid. På 1930-talet upphörde järnframställningen men Smedjan var igång ytterligare några år. Sedan tog skogsbruket över som huvudnäring i Jädraås. Tack vare energiska bybor har det förfallna bruket rustats upp och räddats för framtiden. Två masugnar, fyra rostugnar och blåsmaskiner är kvar i hyttan. I smedjan står tio lancashirehärdar.

Efter visningen äter vi lunch på Jädraås Herrgård. Herrgården byggdes 1857, som bostad till chefen för det järnbruk som höll på att uppföras strax intill. Här bodde "patron" fram till förra sekelskiftet. I slutet på 1990-talet fick herrgården privata ägare.

Efter lunch följer en tur med Jädraås-Tallås Järnväg. Resan som går mellan Jädraås och Svartbäcken Nedre är ca 75 minuter lång. Tågresan är en mycket angenäm upplevelse, där tidsenligt klädd järnvägspersonal bidrar till den gemytliga atmosfären. Till museijärnvägen hör också den genuina miljön med stationshus, lokstallar, vattentorn och verkstäder. Museisällskapet Jädraås-Tallås järnväg har fem ånglok, en ångvagn och ett tjugotal personvagnar från 1882 och framåt. Fordonen kommer både härifrån och från andra banor med liknande typ av trafik. I förrådsbyggnaden finns dessutom en dock- och prylutställning, en modellkammare och en liten utställning om träkolning. Vi startar vår hemresa kl. 16:30 och beräknas vara tillbaka i Stockholm ca kl. 19.

PRIS

Medlem 0 krMedföljande 765,00 kr

Anmälan till Siv, tel. 070 220 13 63 eller mail: sivlinde@yahoo.se Först till kvarn gäller.