SEKOTELEPENSIONÄR STOCKHOLM

Om oss

Ändamål

Pensionärssektionen skall utgöra en sammanslutning av medlemmar i SEKO Stockholm tele, vilka utgått ur tjänst. Uppgiften är att hålla kontakten pensionärer emellan och med de aktiva medlemmarna.

 

Medlemskap

Medlemmar i föreningen blir alla som i samband med sin ålders-, sjuk- eller förtidspension tillhört SEKO Stockholm tele om man meddelar sin tidigare enhet inom SEKO att man vill gå över till sektion 703.

 

Avgift 2017

42,00 kr till SEKO, 10,00 till sektionen. Alltså 52,00 kr/mån.

 

Styrelsen för 2017

Ordförande Alf Sandqvist

Sekreterare Birgitta Ask

Kassör Alf Persson

Reseansvarig Siv Linde

Ledamot Alf Bruhn

Suppleant Leif Larsson

 

Stadgar

stadgar-for-seko-tele-stockholmspensionarer.pdf