SEKOTELEPENSIONÄR STOCKHOLM

Protokoll års- o höstmöte

Protokoll från årsmötet 2013   arsmotesprot-2013.pdf

Protokoll från höstmötet 2013  prot-hostmote-2013.pdf

Protokoll från årsmötet 2014   arsmotesprot-2014.pdf

Protokoll från höstmötet 2014 hostmote-2014.pdf

Protokoll från årsmötet 2015  prot-arsmote-2015-03-26.pdf

Protokoll från höstmötet 2015 hostmote-2015-11-24-protokoll.pdf

Protokoll från årsmötet 2016 arsmote-2016.pdf

Protokoll från årsmötet 2017 prot-arsmote-2017-03-28.pdf

Protokoll från årsmötet 2018 prot-arsmote-2018-03-27.pdf