SEKOTELEPENSIONÄR STOCKHOLM

Resor

                                

                                Reseansvarig Siv och kassören Alf tar paus i Regnsjö, Hälsingland

 

Styrelsen har beslutat att medlemmar åker med kostnadsfritt. Medföljande betalar självkostnadspris (vad vi betalar till researrangören) under förutsättning att plats finns.

Återbud

Om man anmält sig till resa men måste lämna återbud utgår ingen avgift om återbudet sker senast 12 dagar före resan.

Om återbud sker 11-4 dagar före resan är kostnaden 300 kr.

Om återbud sker senare än 4 dagar före resan eller om man uteblir utan återbud är kostnaden resans pris. Undantag kan göras vid olycksfall eller plötslig sjukdom.

Dock utgår ingen avgift om reserv kan resa med.

 

2019 års resor resor-2019.pdf