SEKOTELEPENSIONÄR STOCKHOLM

Gotakanal1

Bilder från resa 2014-08-13